Faq's water - Siemro

Title
Ga naar de inhoud
tel: 059 707059
Uw partner voor water- en rioolkeuringen
Vragen over de waterkeuring? De meeste antwoorden vindt u hier!
De keuring van de waterinstallatie is verplicht in volgende gevallen:

- Vóór de eerste ingebruikname;

- Bij belangrijke wijzigingen (bv. ingebruikname zwembad, waterontharder, omschakeling van putwater naar leidingwater, plaatsing bijvulsysteem, enz.)
Bij twijfel over wat nu een belangrijke wijziging is kan je ons contacteren of kan je steeds terecht bij je drinkwaterbedrijf.

- Bij heringebruikname na een afsluiting. Zo’n afsluiting gebeurt wanneer er een onmiddellijke bedreiging is voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening (enkel bij de aangesloten binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie);

- Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid. Dit gebeurt dan op verzoek van je waterbedrijf;

- Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van je installatie.

via keuringen@siemro.be

De keuring kan pas gebeuren wanneer de waterinstallatie volledig is. Dit wil zeggen dat alle toestellen aanwezig en aangesloten moeten zijn.
De lavabo’s, keuken, toiletten etc. moeten dus geplaatst zijn. Wanneer nog niet alle toestellen geplaatst zijn (bv. tweede badkamer nog niet volledig afgewerkt), kan er vaak toch al een keuring plaatsvinden op voorwaarde dat er een minimaal aantal toestellen aanwezig is – zie hieronder.
Achteraf zal de keurder dan nog een tweede keer langskomen voor een keuring belangrijke wijziging.

Alvorens de keuring van de waterinstallatie kan plaatsvinden, dienen minimaal 6 van de 7 onderstaande toestellen geplaatst en aangesloten te zijn (tenzij niet voorzien).
Wanneer er twee of meer toestellen uit deze lijst ontbreken, kan er geen keuring gebeuren:

• Alle toestellen voor warmwaterproductie
• Centrale verwarming
• Toilet
• Bad en/of douche met kranen
• Keukenkraan
• Lavabo met kranen
• Bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater
Wanneer nog niet alle elementen aanwezig zijn op moment van keuring, maar deze zijn wel voorzien in de waterinstallatie, dient na voltooiing van de installatie een keuring verplicht belangrijke wijziging te worden aangevraagd.

Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig zijn bij de keuring:
* het uitvoeringsplan (schema van uw sanitaire installatie)
* een ingevulde toestellenlijst

Het is belangrijk dat u op de toestellenlijst duidelijk het merk en type van elk toestel noteert. De keurder controleert of het toestel beveiligd is. Ook niet-geïnstalleerde toestellen moeten reeds vermeld worden op de toestellenlijst en moeten aanwezig zijn op het moment van de keuring.
Als particulier of professioneel vindt u op de website www.belgaqua.be de toegang tot de database van conform beveiligde toestellen, goedgekeurde beveiligingen tegen terugstroming van water en vloeistoffen van categorie 3, volgens NBN EN 1717.

Wij gebruiken vaste prijzen

Geen toeslag voor extra tijd of afstand

Bron: Aquaflanders.be
created by M.Dombrecht  ©2023
Privacybeleid
Cookiebeleid
Terug naar de inhoud