Rioolkeuringen - Siemro

Title
Ga naar de inhoud
tel: 059 707059
Uw partner voor water- en rioolkeuringen
Rioolkeuring:
      
  
    
De Europese Unie legt aan haar deelstaten de verplichting  op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te  verbeteren. Vlaanderen heeft deze Europese regelgeving omgezet in  Vlaamse wetgeving. Die regelgeving vraagt onder meer een uitgebouwd  systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Vlaanderen  heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een  gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze  investeringen optimaal te kunnen laten renderen, is het belangrijk dat  de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier  waarop de afvoer is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een  gracht) én de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je afvoert  in orde moet zijn.
Daarnaast zet de overheid zich in om het regenwater maximaal  ter plaatse te houden. Dit zorgt ervoor dat regenwater hergebruikt kan  worden en kan infiltreren in de grond.
Een keuring van jouw privéwaterafvoer is daarom noodzakelijk in het kader van een goed waterbeheer.
  
    
      
      
  
Op 1 januari 2021 verandert de keuring grondig.

Hieronder geven we een overzicht wat er wijzigt en belangrijk is voor jou als klant.
In volgende gevallen is een keuring verplicht:

 • Bij nieuwbouw of herbouw;
 • Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
 • Als je een IBA (individuele sanering) plaatst;
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld;
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein
  (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor
  nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 • Nadat  herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande  niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).
Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de privéwaterafvoer met de nodige bewijsstukken ter  beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van inventaris en  een handleiding van hoe je deze inventaris moet invullen, vind je  hieronder. Wanneer je een keuring aanvraagt voor een nieuwbouw of  herbouw, moet je altijd de omgevingsvergunning ter beschikking stellen  aan de keurder.
Voor de afvoer voor afval- en regenwater gaat de keurder na of deze  aansluitbaar is op de rioleringsinfrastructuur. Hierbij wordt  gecontroleerd of:
 • het afval- en regenwater correct gescheiden zijn op privéterrein
 • of de afvoer van afval- en regenwater volgens de wet gebeurt
 • of het regenwater volgens de wet wordt opgevangen, gebruikt en afgevoerd

bron: www.aquaflanders.be
created by M.Dombrecht  ©2023
Privacybeleid
Cookiebeleid
Terug naar de inhoud